Академија UX/UI+

Кога ќе се спојат дизајнот и технологијата заедно со твојата креативност и желба за развој на веб страни! Академија со којашто можеш да бидеш UX/UI - дизајнер, WordPress и Front-End-девелопер.

UX/UI+ Academy | IDT Skopje

ШТО Е АКАДЕМИЈАТА?

Во развојот на едно софтверско решение базирано на веб, веќе е добро познато дека постојат „две главни страни“: т.н. клиентска и серверска страна или структура на веб [кориснички интерфејс / изглед] којшто е дефиниран со графички елементи во согласност со потребите на клиентите и посакуваното корисничко искуство и функционалност којашто се базира на код, оптимизација, тестирање, начин на одржување на содржините и „прикачување“ [хостирање] на вебстраната за да „заживее“ на интернет. 

Дополнително, по нејзиното објавување, значајна улога има и нејзината „видливост“ во однос на конкуренцијата, односно, како нашите посакувани корисници ќе дознаат за нас или како со нивното пребарување по одреден клучен збор/термин којшто е поврзан со нашиот производ/услуга ќе ги донесе прво кај нас. 

Оваа десетмесечна академска програма практично и темелно ве води низ сите фази на развојот на една комплетно функционална вебстрана којашто е конкурентна и целосно ги задоволува потребите на клиентот, согласно направените анализи за пазарот/индустријата во којашто се позиционирани неговите прозводи и/или услуги и профилот на неговите корисници.

Оваа програма е одлична за сите што посакуваат да направат спој на областите од дизајнирање и front-end програмирање и започнат некоја од можните професии [UX/UI–дизајнер, WordPress–програмер, Front-end програмер, SEO–специјалист итн.) во компании, стартапи или како freelance.

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА?

 • лица кои сакаат да се преквалификуваат со цел да започнат кариера како UX/UI дизајнери, WordPress-програмери и Front-end програмери;
 • лица кои сакаат своето образование да го насочат кон технологија и дизајн со фокус на развој на вебстрани;
 • лица кои имаат завршено технички факултети за информатички науки и компјутерско инженерство и сакаат да го усовршат своето практично знаење за UX/UI и front-end development;
 •  лица кои имаат работно искутво во ИКТиндустријата, но посакуваат да ги надополнат своите знаења или пренасочат својата професија кон вебдизајн.

КОИ ПРЕДМЕТИ ЌЕ СЕ ИЗУЧУВААТ?

I СЕМЕСТАР

 • 10 types of software development 
 • Frontend vs Backend 
 • Google Chrome Developer Tools 
 • Google Chrome Inspect Element & Responsive Design Tools

Mentor: Igor Georgioski, Senior web developer, designer and co-owner of QodiX and Linara Production.

 • Introduction to Agile Software Development 
 • Introduction to SCRUM 
 • Introduction to Attlasians/GitLab and other lifecycle tools 
 • Why are the UI and UX designs so important 
 • Presentation skills for designers

Mentor: Igor Georgioski, Senior web developer, designer and co-owner of QodiX and Linara Production.

 • Principles of web design 
 • Principles of mobile design

Mentor: Igor Georgioski, Senior web developer, designer and co-owner of QodiX and Linara Production.

Mentor: Dejan Djolev

Mentor: Vlatko Ristov

Mentor: Krsto Zlatkov

Mentor: Dejan Milosavleski

II СЕМЕСТАР

Mentor: Dejan Milosavleski

 • Introduction to Visual Studio Code
 • Introduction to HTML
 • Introduction to CSS
 • Advanced usage of HTML/CSS & Responsive design
 • Introduction to CSS animations
 • Bootstrap
 • CSS Grid basics
 • Converting designs into HTML/CSS code
 • Introduction to Javascript/Typescript
 • Frontend development frameworks

Mentor: Igor Georgioski, Senior web developer, designer and co-owner of QodiX and Linara Production.

 • Introductions and history of Content Management Systems, WordPress, WooCommerce and how the Web works
 • WordPress Basics & best practices
 • WordPress as a CMS
 • Theme Development | Site Development
 • Custom theme development practices
 • Migrating your site to the World Wide Web, maintaining & optimizing a WordPress site.

Mentor: Georgij Golaboski, Freelance web developer.

 • What is SEO / UX and SEO / Core Web Vitals
 • Website architecture / On-Page HTML semantics / Good and bad examples

Mentor: Mihail Angelov, SEO Manager at Think Huge LTD.

КАКО СЕ СЛЕДИ ПРОГРЕСОТ НА СТУДЕНТИТЕ?

Академијата има развиено свој унифициран систем на вреднување на секој студент чиј прогрес се вреднува во зависност од исполнетоста на проектните задачи по секој предмет, присустноста и активноста на часовите, квалитетот и проактивноста во изработка на вежбите и завршната презентација на практично изработените проекти за реални клиенти. Дополнително во секој семестар се организираат посебни часови за анализа на тековните активности. Севкупниот прогрес и напредок на секој студент се класифицира во една завршна оцена (нивоа: А, Б Ц или Д) којашто е наведена во УВЕРЕНИЕТО издадено на крајот на Академијата. 

ШТО ПО ЗАВРШУВАЊЕ НА АКАДЕМИЈАТА?

 • Секој студент го поминува ПРОЦЕСОТ НА РЕГРУТАЦИЈА на кадри со HR-менаџер од ИТ -компанија;
 • Се организира специјален НАСТАН со цел запознавање на студентите со ИТ-индустријата;
 • Секој студент добива ДИПЛОМА и УВЕРЕНИЕ во коишто се опфатени сите предмети и финалната оцена согласно претставениот систем на вреднување;

КОИ СЕ МОЖНОСТИТЕ ЗА КАРИЕРА?

 • UX/UI дизајнер
 • WordPress – програмер
 • Front-End – програмер
 • SEO – специјалист 

Времетраење

I група
11.04. – 28.12.2022
29.07. – 01.09.2022 летна пауза

II група
17.10. – 20.07.2022 
15.01. – 15.01.2023 зимска пауза

9 месеци | 36 активни седмици


Фонд на часови
320 часа


Термини
3/4 дена во неделата
17/17:30 – 20/20:30


Јазик
Македонски


Групи
До 20 студенти


Цена
2.450 € на рати
2.250 € во готово


Попусти и стипендии
Попусти за рани уписи
[цени од 1.950 €]

Алумни сметка [неограничено надополнување и користење]

Целосни и полу-стипендии
[во тек]

Наставата се одвива целосно онлајн.

Уписи
Академии
+389 76 266 740
info@idt.mk


Финансии и администрација
Оливера Матакова
+389 76 266 730
olivera.matakova@idt.mk

Igor Georgioski

Senior web developer, designer and co-owner of QodiX and Linara Production.

ОБРАЗОВАНИЕ
Факултет за информатички и комуникациски технологии (ФИКТ), Битола Додипломски студии - Kомпјутерски науки и инженерство.

РАБОТНО ИСКУСТВО
Сениор веб-програмер, дизајнер и scrum master. Својата кариера ја започнува како UI/UX дизајнер, но набргу се пренасочува кон веб-програмирање и менаџмент на проекти. Покрај програмирањето, негова пасија е и јавното говорење, видеографијата, организирање и учества на хактони и конференции. Има учествувано на вкупно 18 хакатони, каде што освен искуството за изработка на брз прототип на апликации, се стекнува со многубројни тимски и индивидуални награди од коишто најзначајни се освоеното прво место во Монтреал, Канада и второ место на хакатон во Москва, Русија. Пасијата кон видеографијата придонесува неговите видеа да се дел од кампањи за промоција на туризмот во Северна Македонија, како и освоени награди на MyRodeReel како асистент на камера. Во своето досегашно искуство има и неколкугодишна континуирана работа како ментор по програмирање.

ДЕНЕС
Косопственик и главен оперативен директор (COO) во Кодикс ин. Косопственик на Линара Продукција.

Stefan Stojkovski

UI/UX designer, UX consultant, and co-founder of Sipco Group

ОБРАЗОВАНИЕ
Универзитет „Американ Колеџ“ - Скопје, УАКС, Менаџмент Семос, Академија за веб-дизајн

РАБОТНО ИСКУСТВО
Децениско искуство во областа на UI/UX-дизајнот како веб и продукт-дизајнер во домашни и странски ИТ-компании. Работи на неколку значајни проекти во областа на Fintech солуции како UI/UX-дизајнер на мобилни и веб-апликации за on-line берзанско тргување. Посебен фокус му е психолошката анализа на корисниците и детални анализи на корисничко однесување. Во моментов работи како Senior UI/UX-дизајнер и UX-консултант. Дополнително, своето искуство го споделил и во неколку offline маркетинг кампањи како арт-директор и е технички директор на печатен медиум.

ДЕНЕС
UI/UX-дизајнер, UX-консултант и коосновач на Sipco Group.

Darko Anicin

Graphic designer and artist

ОБРАЗОВАНИЕ
Факултет за ликовни уметности, УКИМ - Скопје; Дипломиран ликовен уметник-графичар со графички дизајн.; Педагошко-психолошка и методска подготовка на Филозофскиот факултет – Институт за педагогија, УКИМ - Скопје.

РАБОТНО ИСКУСТВО
Истакнат македонски ликовен уметник и графички дизајнер со долгогодишно искуство, чија уметност може да ја забележите и на хартија и на екран. Својата креативност ја изразува најчесто, над 15 години, преку ангажмани во областа на графичкиот дизајн, по што е и најпрепознатлив пред широката јавност. Создава графики, цртежи и слики од самите почетоци на своето образование до денес. Тој има современ, специфичен стил на творење, со истакнати и рафинирани визуелни поентирања, што од прва рака говори за графичарски манир на прецизност, чиста и јасна мисла и длабок квалитет на академски уметнички израз. Учесник на повеќе самостојни, групни, домашни и меѓународни изложби. Ментор.

ДЕНЕС
Ликовен уметник и графички дизајнер, како и ментор на Курсот по илустрација при Школата за дизајн и уметност „Џолев и уметностите“.

Dejan Milosavleski

UX/UI Designer, developer and Founder of Altius Solutions LLC and Vendor
Co-Founder of Bizniskatalog.mk and Kupisajt.mk

ОБРАЗОВАНИЕ
„Св. Кирил и Методиј“- Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, додипломски студии - Примена на информациски технологии;
Неформално образование: Академија за веб-дизајн

РАБОТНО ИСКУСТВО
Дејан Милосавлески, како млад ентузијаст, започува да ја гради својата кариера во ИТ-индустријата од 2013 година, со активна Freelance-работа во областа на графичкиот дизајн. Вештините коишто ги стекнува заедно со дотогашното искуство како графички дизајнер и видео-монтажер и аниматор резултираат со првиот амбициозен план – отварање на сопствена компанија на само 17 години. Така, во 2015 г., ја отвара својата прва маркетинг-агенција и продукт – БИЗНИС КАТАЛОГ. Со овој продукт, тој успева да донесе дигитална трансформација на повеќе од 150 мали, средни и големи компании во Западна Македонија.
Од 2019 година, своето портфолио како веб-дизајнер и програмер, го проширува со работа на интернационални проекти преку дигитализација и подобрување на веб и e-commerce искуството на голем бренд од нордискиот пазар и целосна дигитална трансформација на еден од најголемите светски артисти и скулптори Ричард Орлински. Како UX/UI дизајнер има изработено проекти за повеќе од дваесет интернационални брендови, педесет домашни компании и целосни веб-дизајн решенија на две светски франшизи за македонски пазар.
Во областа на тимското работење, тој активно води повеќе тимови со преку дваесет експерти и фриленсери за дизајн и програмирање, но како надворешен соработник, учествувал и во различни тимски проекти со неколку маркетинг и дизајн-агенции од Македонија и странство, меѓу кои и маркетинг-тимот на познатиот порторикански пејач Озуна.

ДЕНЕС
Основач на Altius Solutions LLC, Full-service Marketing & Web & Mobile App Develo pment Agency. Основач и извршен директор на Vendor - прва автоматизирана платформа за е-трговија во Македонија.

Mihail Angelov

SEO Manager at Think Huge LTD

ОБРАЗОВАНИЕ
Додипломски студии: Европски Универзитет – Економски факултет - Финансиски и банкарски менаџмент
Магистерски студии: Европски Универзитет - Економски факултет - Финански и банкарски менаџмент
Неформално образование: Digital marketing, SEO, Web design and development

РАБОТНО ИСКУСТВО
Повеќе од 7 години работно искуство во областа на дигиталниот маркетинг, SEO, content writing, online advertising, campaign management и social media marketing за локални брендови и компании, но и како фриленсер за странски клиенти.
Михаил го надополнува и своето знаење во областите на веб-дизајн, UX/UI дизајн, проектен менаџмент, графички дизајн и WordPress development.
Својата работна кариера ја започнува во областа на банкарските и финансиските услуги, но по личната кариерна трансформација, целосно се посветува на дигиталниот маркетинг, SEO и градењето на веб-страни.

ДЕНЕС
SEO Manager во Think Huge LTD. Одговорен за organic growth и за SEO content на пет веб-страни (брендови) во областа на forex trading and VPS services со корисници од USA, UK, Australia и ЕУ.
Во моментот, води тим од двајца content writers како и еден part-time outreach link building executive со постојана координација за целокупниот развој на проектите и со останатите членови на тимовите: Product Manager, UI/UX designers и Frontend и Backend developers.