Академија SOFTWARE TESTING (Manual Tester)

Специјална и внимателно дизајнирана програма наменета за сите кои сакаат да започнат кариера како софтвер тестери.

Software Testing (Manual Tester) Academy | IDT Skopje

ШТО Е АКАДЕМИЈАТА?

Во неформалното образование, сведоци сме на повеќе едукативни програми наменети за доквалификација и преквалификација на кадри кои сакаат да започнат кариера како софтвер тестери. Но, како и во секоја професија, така и во оваа, постои широк спектар на знаења што еден тестер може да ги практикува со цел квалитетно извршување на планираните проверки на функционалноста на едно софтверско решение. Токму тука, најчесто се запознаваме со термините за мануелно и автоматско тестирање коишто честопати се комбинираат во наставните програми за да понудат сеопфатност и запазат одреден тренд, но во пракса секој начин на тестирање содржи различни методи на работа и познавање на голем број различни технологии. 

Кој начин е најдобро да се изучи? Дали можат истите да се комбинираат во една наставна програма? Што навистина можам да научам за одреден временски период и дали е тоа доволно за да станам софтвер тестер?
Одговорите на овие прашање нѐ донесоа до креирање на внимателно одбрана програма којашто пред сѐ ќе ги опфати најнеопходните и во пракса најчесто користените начини и пристапи на тестирање.  

Мануелното тестирање подразбира мануелно извршување на тестовите, без користење на некаква алатка за нивно автоматско извршување и преку него се наоѓаат 99% од критичните грешки (багови).  Секоја нова апликација мора прво да биде мануелно тестирана пред да биде било што автоматизирано. Мануелното тестирање бара повеќе време и труд, меѓутоа е неопходно за да се одреди што од апликацијата може да се автоматизира. Автоматското тестирање подразбира извршување на тестовите користејќи различни алатки за автоматизација на истите. Главната цел на автоматското тестирање е да се намали бројот на тестови коишто би се извршувале мануелно, секако таму каде што е возможно, и со тоа да се помогне да се намали времетраењето на самиот процес на тестирање. Со други зборови автоматското тестирање го помага мануелното.

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА?

 • лица кои сакаат да се преквалификуваат со цел да започнат кариера како софтвер-тестери;
 • лица кои имаат завршено технички факултети за информатички науки и компјутерско инженерство, но повеќе сакаат да работат во делот на софтвер- тестинг;
 • лица кои имаат работно искутво во ИТиндустријата како Scrum Masters, Product Owners, System Admins и сл. и сакаат да ги надополнат своите знаења во делот на мануелното тестирање, со цел надградба или промена на работната позиција.

КОИ ПРЕДМЕТИ ЌЕ СЕ ИЗУЧУВААТ?

 • 10 types of software development 
 • Frontend vs Backend 1ч
 • Mobile vs Web Software development 
 • Google Chrome Developer Tools 
 • Google Chrome Lighthouse

Mentor: Igor Georgioski, Senior web developer, designer and co-owner of QodiX and Linara Production.

 • Introduction to Agile Software Development 
 • Introduction to SCRUM 1ч
 • Introduction to JIRA/GitLab 
 • Why is the tester such an important role in software development 
 • Presentation skills

Mentor: Igor Georgioski, Senior web developer, designer and co-owner of QodiX and Linara Production.

 • Introduction to Quality Assurance
 • Software Development Life Cycle (SDLC)
 • Software Testing Life Cycle (STLC)
 • Testing Activities
 • Levels of Testing
 • Types of Testing
 • Black box testing techniques
 • Bugs, defects, errors, and failures
 • Seven Testing Principles
 • Types of Software testing models
 • Principles of Agile software development
 • Agile approach to testing
 • API and JSON

Mentor: Ivan Stojanovski, Quality Assurance Lead

 • Most popular programming languages today 
 • Most popular frameworks today 
 • Introduction into HTML 
 • Introduction into CSS 
 • Introduction into Javascript

Mentor: Igor Georgioski, Senior web developer, designer and co-owner of QodiX and Linara Production.

 • App deployment 
 • What to be aware of before publishing to PlayStore and AppStore

Mentor: Igor Georgioski, Senior web developer, designer and co-owner of QodiX and Linara Production.

 • Types of network requests 
 • Types of databases

Mentor: Igor Georgioski, Senior web developer, designer and co-owner of QodiX and Linara Production.

 • Frameworks (KDD, DDD, BDD, Hybrid)
 • Framework Generations
 • Best Practices
 • Tools
 • Selection Criteria
 • Test Automation Levels

КАКО СЕ СЛЕДИ ПРОГРЕСОТ НА СТУДЕНТИТЕ?

Академијата има развиено свој унифициран систем на вреднување на секој студент чиј прогрес се вреднува во зависност од исполнетоста на проектните задачи по секој предмет, присустноста и активноста на часовите, квалитетот и проактивноста во изработка на вежбите и завршната презентација на практично изработените проекти за реални клиенти. Дополнително во секој семестар се организираат посебни часови за анализа на тековните активности. Севкупниот прогрес и напредок на секој студент се класифицира во една завршна единица (нивоа: А, Б, Ц или Д) којашто е наведена во УВЕРЕНИЕТО издадено на крајот на Академијата. 

ШТО ПО ЗАВРШУВАЊЕ НА АКАДЕМИЈАТА?

 • Секој студент го поминува ПРОЦЕСОТ НА РЕГРУТАЦИЈА на кадри со HR-менаџер од ИТ-компанија;
 • Се организира специјален НАСТАН со цел запознавање на студентите со ИТ -индустријата;
 • Секој студент добива ДИПЛОМА и УВЕРЕНИЕ во коишто се опфатени сите предмети и финалната оцена согласно претставениот систем на вреднување;
 • Секој студент ќе може да го продлабочи своето знаење на дополнителната, специјално дизајнирана програма за автоматско тестирање – SOFTWARE TESTING ACADEMY (Automation Tester).

КОИ СЕ МОЖНОСТИТЕ ЗА КАРИЕРА?

 • MANUAL SOFTWARE TESTER
 • AUTOMATON SOFTWARE TESTER 

Времетраење

I група
17.10.2022
6 месеци | 20 активни седмици


Фонд на часови
180 часа


Термини
3 дена во неделата
17/17:30 – 20/20:30


Јазик
Македонски


Групи
До 20 студенти


Цена
1.550 € на рати
1.350 € во готово


Попусти и стипендии
Алумни сметка [неограничено надополнување и користење]

Целосни и полу-стипендии
[јуни и септември]

Наставата се одвива целосно онлајн.

Уписи
Бинаса Дрндар
+389 76 266 740
binasa.drndar@idt.mk


Финансии и администрација
Оливера Матакова
+389 76 266 730
olivera.matakova@idt.mk

Igor Georgioski

Senior web developer, designer and co-owner of QodiX and Linara Production.

ОБРАЗОВАНИЕ
Факултет за информатички и комуникациски технологии (ФИКТ), Битола Додипломски студии - Kомпјутерски науки и инженерство.

РАБОТНО ИСКУСТВО
Сениор веб-програмер, дизајнер и scrum master. Својата кариера ја започнува како UI/UX дизајнер, но набргу се пренасочува кон веб-програмирање и менаџмент на проекти. Покрај програмирањето, негова пасија е и јавното говорење, видеографијата, организирање и учества на хактони и конференции. Има учествувано на вкупно 18 хакатони, каде што освен искуството за изработка на брз прототип на апликации, се стекнува со многубројни тимски и индивидуални награди од коишто најзначајни се освоеното прво место во Монтреал, Канада и второ место на хакатон во Москва, Русија. Пасијата кон видеографијата придонесува неговите видеа да се дел од кампањи за промоција на туризмот во Северна Македонија, како и освоени награди на MyRodeReel како асистент на камера. Во своето досегашно искуство има и неколкугодишна континуирана работа како ментор по програмирање.

ДЕНЕС
Косопственик и главен оперативен директор (COO) во Кодикс ин. Косопственик на Линара Продукција.

Ivan Stojanovski

Quality Assurance Lead

ОБРАЗОВАНИЕ
Електро-технички факултет, УКИМ - Скопје - Дипломиран електро инженер

РАБОТНО ИСКУСТВО
Над шест години искуство во IT-сектор како Quality Assurance (QA) инженер со фокус на мануелното тестирање, работа самостојно и во тим. Искуството го започнува со Waterfall-технологии, по што преминува со работа во Agile-методологии. Работа на проекти за осигурување, медицина и образование. Искуство во тестирање на Web, Mobile и Desktop апликации.
Дополнително, своето работно искуство го надоградува и како ментор во областа нa QA, преку менаџирање, задавање задачи на дневна основа и помош за професионален развој на членовите на тимот. Одговорен за комплетниот тест-процес, од планирање, извршување до пишување на тест-извештај, како и над двегодишно искуство како Scrum Master. Одговорен за ефикасноста на тимот, изнаоѓање на Conflict Resolution-алатки, отстранување на пречки во работата на тимот и сл.

ДЕНЕС
Quality Assurance Lead во IT-компанија којашто работи на медицински софтвер чиишто главни клиенти се јавни здравствени установи во Европа и Австралија. Лидер на тим од QA's, којшто имплементира најдобри практики, со цел испорака на продукт со висок квалитет.