Академија PRODUCT OWNERS (PO)

Биди дел од единствената Академија за Product Owners (PO) во Македонија којашто е специјално дизајнирана во соработка со нашите партнери од ИТ-заедницата.

Product Owners Аcademy | IDT Skopje

ШТО Е АКАДЕМИЈАТА?

Трпеливо и темелно пристапивме во креирање на првата и единствена академска програма за Product Owners, кои како едни од најзначајните членови на Агилниот тим во ИТкомпаниите се одговорни за дефинирање на продуктите, рационализирање на задачите поврзани со нивниот развој и максимизирање на вредноста на призводот со цел да ги задоволи потребите на корисниците за кои е наменет и да биде во согласност со тоа како истиот е дефиниран.

За повеќето компании што започнуваат да работат „агилно“, оваа професија стана значајна и клучна како во поддршката на самите тимови, така и во односите со надворешните клиенти и останатите соработници.

Академијата го покрива севкупниот процес на менаџирање на барањата и потребите со цел изработка на софтверски продукти, креативно размислување, агилно работење со фокус на „SCRUM“ framework, деловна комуникација и практични симулации во процесот на „Product Ownership“ со цел да им овозможи на учесниците да добијат реално чувство за улогата и работата на оваа професија. Секој учесник ќе има можност да изработи практични вежби преку кои ќе помине низ процесот на комуникација и организација на работните задачи помеѓу клиентот и техничките тимови (програмерите, софтвер тестерите корисниците, клиентите, продуктните менаџери и останатите вклучени деловни страни) со цел да започнат нова кариера во една од најголемитe и најбрзорастечките индустрии.

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА?

 • лица кои имаат работно искуство како бизнис, кредитни или клиентски аналитичари или проектни менаџери во различни компании, а не се поврзани со ИТ-индустријата (телекомуникации, банки, осигурителни компании и сл.) со цел нивна доквалификација и пренасочување на нивната кариера во ИТ-индустријата;
 • лица кои се дел од ИТиндустријата (проектни менаџери, програмери, софтвер тестери, Scrum- мастери, HR-менаџери, одговорни лица за продажба или маркетинт, delivery менаџери) кои сакаат да ги надополнат знаењата или да ја променат својата работна позиција во Product Owners;
 • лица кои имаат завршено технички факултети за информатички науки и компјутерско инженерство, но повеќе сакаат да работат во делот на дефинирање на софтверски продукти, комуникација со клиенти и организација на процесот на работа со останатите тимови од една ИТ-компанија;
 • млади лица кои имаат практично искуство во водење на проекти од различни организации и компании, а сакаат да се усовршат во процесот на водење на софтверски продукти со цел да започнат кариера во ИТ-компанија сите оние кои поседуваат силни организациски, комуникациски и аналитички вештини и сакаат да бидат дел од менаџирање и дефинирање на процесот за развој на софтверски решенија и продукти

КОИ ПРЕДМЕТИ ЌЕ СЕ ИЗУЧУВААТ?

I Семестар

Mentor: Igor Georgioski, Senior web developer, designer and co-owner of QodiX and Linara Production.

Mentor: Stefan Miteski, founder of Systems for Enterprise and consultant/trainer for agile methodologies

Mentor: Dejan Milosavleski, UX/UI Designer, developer and Founder of Altius Solutions LLC and Vendor, Co-Founder of Bizniskatalog.mk and Kupisajt.mk

Mentor: Danche Maslarova Stojanovska, Lead Product Owner на Allocate

 • The Agile Manifesto
 • Scrum abridged
 • Scrum events workshop
 • Scrum roles workshop
 • Scrum artifacts workshop
 • Scrum open assessment discussion
 • Product owner assessment discussion
 • How to do Scrum estimates?
 • How to Product goal and Sprint goal?
 • DOD
 • Lean thinking
 • Kanban framework (Scrum with flow)

Mentor: Stefan Miteski, founder of Systems for Enterprise and consultant/trainer for agile methodologies

 • Gather and Elicit business needs
 • Identify and Analyze the requirements
 • Confirm and Validate the requirements
 • Document them in agile framework
 • Trace the requirements
 • Change control best practices

Mentor: Danche Maslarova Stojanovska, Lead Product Owner на Allocate

II Семестар

Mentor: Jovana Djoleva, Technical Product Owner at Allocate

 • Recap of requirement process
 • Day in day out responsibilities
 • Solution mindset & prioritization
 • PO and the other roles
 • Agile mindset
 • Communication Skills

Mentor: Danche Maslarova Stojanovska, Lead Product Owner на Allocate

Mentor: Jovana Djoleva, Technical Product Owner at Allocate

КАКО СЕ СЛЕДИ ПРОГРЕСОТ НА СТУДЕНТИТЕ?

Академијата има развиено свој унифициран систем на вреднување на секој студент чиј прогрес се вреднува во зависност од исполнетоста на проектните задачи по секој предмет, присутноста и активноста на часовите, квалитетот и проактивноста во изработка на вежбите и завршната презентација на практично изработените проекти за реални клиенти. Дополнително, по завршување на наставата, секој кандидат поминува низ процес на техничко интервју каде добива фидбек за неговата подготвеност, како и насоки и препораки за понатамошен личен развој.

ШТО ПО ЗАВРШУВАЊЕ НА АКАДЕМИЈАТА?

 • Секој студент го поминува ПРОЦЕСОТ НА РЕГРУТАЦИЈА на кадри со HR-менаџер и Technical Product Owner од ИТ-компанија;
 • Секој студент добива ДИПЛОМА И УВЕРЕНИЕ каде што се опфатени сите предмети и темите изучени на академијата.

КОИ СЕ МОЖНОСТИТЕ ЗА КАРИЕРА?

 • Product Owner
 • Project Manager
 • Scrum Master
 • Business analyst
 • Product analyst

Времетраење

II генерација
21.11.2021 – 30.06.2022
01.01 – 16.01.2022 зимска пауза

8 месеци | 28 активни седмици


Фонд на часови
220 часа


Термини
2 дена во неделата + викенд сесии еднаш месечно
18:00 – 20:30 / 10:00 – 15:30


Јазик
Македонски


Групи
До 15 студенти


Цена
1.550 € на рати
1.350 € во готово


Попусти и стипендии
Алумни сметка [неограничено надополнување и користење]

Стипендии
[повеќе информации на 076 266 740]

Наставата се одвива целосно онлајн.

Уписи
Академии
+389 76 266 740
info@idt.mk


Финансии и администрација
Оливера Матакова
+389 76 266 730
olivera.matakova@idt.mk

Danche Maslarova Stojanovska

Lead Product Owner на Allocate

ОБРАЗОВАНИЕ
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Економски факултет Магистерски студии – Е-бизнис
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“– Економски факултет Додипломски студии – Финансиски менаџмент
Сертифициран тренер за Scrum Product Owner Сертифициран Agile Product Owner

РАБОТНО ИСКУСТВО
Децениско искуство во софтверската индустрија како бизнис и продукт аналист и работа на голем број проекти во областа на автомобилска индустрија, здравство, финансиски сектор, како и многубројни .com проекти. Во рамките на овие активности, имала можност да ги практикува и имплементира сите чекори од процесот на менаџирање на софтверски барања (requirement management process), како идентификување на бизнис потреби, нивно преведување во софтверски решенија и документирање на тие барања со широк спектар на техники (bussiness rules, requirement statements, user stories, used cases, and many UML diagram artefacts). Работното искуство го започнува во Waterfall технологии, по што транзитира и спезијализира во агални методологии (Certified Scrum Product Owner).

ДЕНЕС
Lead Product Owner и Principal Product Owner во Allocate Software. Води група на проекти во рамки на компаниско решение (enterprise solution) за алоцирање на здравствени работници, чии главни клиенти се NHS – Јавното здравство на Обединетото Кралство, со корисници во Шведска, Австралија и ЕУ.
Лидер на тим од Products Owners, којшто имплементира најдобри практики, со цел испорака на продукт со висок квалитет.
Тренер на обуки за applied product ownership и ментор за кариерен развој.

Stefan Miteski

Founder of Systems for Enterprise and consultant/trainer for agile methodologies

ОБРАЗОВАНИЕ
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Машински факултет, Магистерски студии - Менаџмент на животен циклус на производи;
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Факултет за електротехника и информациски технологии, Додипломски студии - Компјутерско системско инженерство и автоматика;
Факултет Јончепинг, Шведска, Диплома за неформално образование на млади;
Pierre L. Morrissette Ivey Business School, Сanada, Програма за лидери.

РАБОТНО ИСКУСТВО
Стефан Митески е консултант, говорник и претприемач. Тој е основач на Systems for Enterprise, претпријатие преку кое изработува софтверски решенија коишто ги користат некои од најголемите осигурителни компании во Северна Америка (вклучувајќи ги: Allstate, American National, Berkshire Hathaway, Farm Mutual Re, Houston International, Intact Insurance, Leading Insurance Group, Markel, Sompo International, West Bend Mutual, Wynward Insurance Group).
Претходно својата кариера ја гради во софтверски компании во Македонија, Канада и Германија каде што воглавно зазема менаџерски улоги со фокус на градење на агилни тимови со висока мотивација.
Активен е во македонската стартап-сцена преку организирање на мноштво настани меѓу кои: Get in the Ring, Startup Europe Week, Робомак, Insurhack, EESTEC Academy и многу други. Ментор е на Startup Weekend, Nasa International Space apps challenge, UNICEF Generation Unlimited Challenge, Code App Level Up.
Иницијатор и основач е на едно од најголемите балкански групи посветени на скрам фрејмворкот и агилните методологии - Scrum Macedonia.

ДЕНЕС
Извршен директор во Systems for Enterprise и консултант/тренер за агилни методологии на неколку компании во Германија.

Prof. Dr. Emilija Stoimenova Canevska

Psychotherapist and founder of EAPTI Gestalt Institute Skopje

ОБРАЗОВАНИЕ
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Институт за психологија
Доктор на психолошки науки (Клиничка психологија)
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Институт за психологија
Магистерски студии (Личност, развој и когнитивна психологија)
International Coaching Federation - Training and Supervision, Evolution Coaching Academy, Led by Lilith Joanna Flanagan, UK.
Systemic Mapping Coaching- Certified Systemic Mapping Coach, Under supervision of Jenny Mackewn, Bath, UK
Gestalt in organization - Certified Gestalt Practitioner in Organizations, GPTIM and Scarborough Psychotherapy Training Institute – Ken Evans, Paul Barber Psychotherapy Supervision–Certified Supervisor,
Gestalt Studio Belgrade / Scarborough Psychotherapy Training Institute UK

РАБОТНО ИСКУСТВО
Проф. д-р Емилија Стоименова-Цаневска е клиничар, консултант, коуч и терапевт, едукатор и супервизор, стручњак со богато искуство во земјата и Европа. Нејзиното 30-годишно искуство е сплет на клиничка и академска пракса. Верува дека знаењето на културата и традицијата се неопходни за разбирање на човековата душа, како и човековото пројавување и функционирање низ различните организациски форми. За неа квалитетот на комуникацијата најчесто е клуч за здравјето, најшироко сфатено. Посветено работи на унапредување на психолошката и психотераписката пракса во нашата земја и пошироко, за што сведочат нејзините ангажмани низ целиот свет и бројните награди.

ДЕНЕС
Основач и главен тренер на EAPTI Гешталт Институт Скопје, првиот Европски акредитиран психотераписки институт во нашата земја.
Посветен предавач во различни академски институции во областа на организациска психологија, бизнис комуникација и односи со јавност, здравје и клиничка психологија и советување. Гостин предавач на Институтот за тренинг за Гешталт психотерапија во Малта (магистерски студии).
Носител на наградата Др. Јосип Бергер за Академски достигнувања во психотерапијата.

Igor Georgioski

Senior web developer, designer and co-owner of QodiX and Linara Production.

ОБРАЗОВАНИЕ
Факултет за информатички и комуникациски технологии (ФИКТ), Битола Додипломски студии - Kомпјутерски науки и инженерство.

РАБОТНО ИСКУСТВО
Сениор веб-програмер, дизајнер и scrum master. Својата кариера ја започнува како UI/UX дизајнер, но набргу се пренасочува кон веб-програмирање и менаџмент на проекти. Покрај програмирањето, негова пасија е и јавното говорење, видеографијата, организирање и учества на хактони и конференции. Има учествувано на вкупно 18 хакатони, каде што освен искуството за изработка на брз прототип на апликации, се стекнува со многубројни тимски и индивидуални награди од коишто најзначајни се освоеното прво место во Монтреал, Канада и второ место на хакатон во Москва, Русија. Пасијата кон видеографијата придонесува неговите видеа да се дел од кампањи за промоција на туризмот во Северна Македонија, како и освоени награди на MyRodeReel како асистент на камера. Во своето досегашно искуство има и неколкугодишна континуирана работа како ментор по програмирање.

ДЕНЕС
Косопственик и главен оперативен директор (COO) во Кодикс ин. Косопственик на Линара Продукција.

Dejan Milosavleski

UX/UI Designer, developer and Founder of Altius Solutions LLC and Vendor
Co-Founder of Bizniskatalog.mk and Kupisajt.mk

ОБРАЗОВАНИЕ
„Св. Кирил и Методиј“- Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, додипломски студии - Примена на информациски технологии;
Неформално образование: Академија за веб-дизајн

РАБОТНО ИСКУСТВО
Дејан Милосавлески, како млад ентузијаст, започува да ја гради својата кариера во ИТ-индустријата од 2013 година, со активна Freelance-работа во областа на графичкиот дизајн. Вештините коишто ги стекнува заедно со дотогашното искуство како графички дизајнер и видео-монтажер и аниматор резултираат со првиот амбициозен план – отварање на сопствена компанија на само 17 години. Така, во 2015 г., ја отвара својата прва маркетинг-агенција и продукт – БИЗНИС КАТАЛОГ. Со овој продукт, тој успева да донесе дигитална трансформација на повеќе од 150 мали, средни и големи компании во Западна Македонија.
Од 2019 година, своето портфолио како веб-дизајнер и програмер, го проширува со работа на интернационални проекти преку дигитализација и подобрување на веб и e-commerce искуството на голем бренд од нордискиот пазар и целосна дигитална трансформација на еден од најголемите светски артисти и скулптори Ричард Орлински. Како UX/UI дизајнер има изработено проекти за повеќе од дваесет интернационални брендови, педесет домашни компании и целосни веб-дизајн решенија на две светски франшизи за македонски пазар.
Во областа на тимското работење, тој активно води повеќе тимови со преку дваесет експерти и фриленсери за дизајн и програмирање, но како надворешен соработник, учествувал и во различни тимски проекти со неколку маркетинг и дизајн-агенции од Македонија и странство, меѓу кои и маркетинг-тимот на познатиот порторикански пејач Озуна.

ДЕНЕС
Основач на Altius Solutions LLC, Full-service Marketing & Web & Mobile App Develo pment Agency. Основач и извршен директор на Vendor - прва автоматизирана платформа за е-трговија во Македонија.