Курс DESIGN THINKING

НОВА 2-дневна обука и работилница! Искуси го процесот на развивање иновации како вистински Design Thinker!

ШТО Е КУРСОТ?

Design Thinking e процес за иновации кој е заслужен за успехот на многу познати компании како Apple, Netflix и AirBnB. Единствениот начин да научиш како се употребува оваа моќна методологијата е лично да го искусиш самиот процес. Затоа, придружи ни се на оваа 2-дневна интерактивна работилница и запознај се 5-те фази и клучните алатки на познатата методологија. Ќе научиш како да пристапиш кон решавање проблеми во бизнисот, како да воведеш иновации и да го насочиш тимот кон посакуваните резултати, и како да го забрзаш креативниот процес за да побрзо да создадеш и лансираш успешен производ/услуга!

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА?

 • менаџери и одговорни лица за маркетинг, комуникации, иновации како и продукт и проектни менаџери кои сакаат да ги надградат своите знаења и пренесат во рамки на своите организации;
 • UX / UI дизајнери;
 • лица кои посакуваат да станат фасилитатори на Design Thinking, кој покрај основата ќе продолжат на специјално дизајнирана програма за фасилитатори;
 • секој што сака да го искористи својот креативен потенцијал, да се запознае со Design Thinking методологијата и да осознае нови начини за соочување со бизнис предизвиците.

ПРОГРАМА:

 • Вовед и основи на Design Thinking;
 • Работа во тимови предводена од фасилитатори (тренери);
 • Тематска Работилница и практична примена на Design Thinking Алатки;
 • Искусување на сите 5 фази на Design Thinking процесот;
 • Развој на креативни и комуникациски вештини, работа во тим и лидерство.

КАКО Е ОРГАНИЗИРАНА ПРОГРАМАТА?

Запознавање со Design Thinking и тема на работилницата, започнување на работилница со Емпатија и Дефинирање (Истражувачки методи, Дефинирање Персона и Проблем) 

Алатки:

 • Мапа на засегнати страни (Stakeholder Map);
 • План за истражување;
 • Патот на корисникот (Costumer Journey Map);
 • Персона;
 • Дефиниција на проблем.

Идеација, Прототипизирање и Тестирање (Брејнстормирање, Правење прототип и Бизнис Дизајн, Тестирање и Итерација).

Алатки:

 • Брејнстормирање
 • Мапа за приоритизирање на идеи
 • Бизнис Модел Канвас
 • Сценарио на сервис
 • Пич лист
Поддржувачи ▼
#RECONOMY е регионална инклузивна и зелена програма за економски развој на Шведската агенција за меѓународна развојна соработка (Sida), имплементирана од HELVETAS Swiss Intercooperation во партнерство со Импакт Фондација и други организации вo земјите од Источното партнерство и Западен Балкан.

Времетраење

16.03.2023 – 17.03.2023
2 дена 


Фонд на часови
12 часа 


Термини
четврток и петок 
10:00 – 16:00


Јазик
Македонски


Цена
145€ за еднократна уплата
[1+1 ГРАТИС за упис до 10 март]

55€ за студенти

Следење на настава
Наставата се одржува со физичко присуство [hands -on experience].

Уписи
Академии и курсеви
+389 78 227 825
info@idt.mk

Tina Janeva Lela Anastasova Design Thinking Workshop 2 Solveo

[МЕНТОР]

ТИНА ЈАНЕВА

Консултант за иновации и Design Thinking тренер во Solveo.

ОБРАЗОВАНИЕ
 • Дипломски студии на Факултет за деловна економија и организациони науки на Универзитетот Американ Колеџ Скопје, со насока Маркетинг;
 • Design Thinker’s Academy – Лиценциран фасилитатор за Design Thinking.
РАБОТНО ИСКУСТВО
 • Координатор за истражувања и анализа на пазарот во Stratum R&D;
 • Инструктор на курсот за Иновации и Претприемништво од Generator of Talents, на темите Истражување, Прототипизирање, Маркетинг Дизајн и Иновации, и ПР;
 • Проектен менаџер на повеќе проекти за развој и лансирање на нови продукти во Solveo;
 • Долгогодишно искуство во организирање и фасилитирање на Design Thinking работилници за домашни и интернационални клиенти.
ДЕНЕС

Консултант за иновации и Design Thinking тренер во Solveo.


[МЕНТОР]

ЛЕЛА АНАСТАСОВА

Design Thinking фасилитатор и Менаџер за човекови ресурси во Solveo.

ОБРАЗОВАНИЕ
 • Дипломиран професор по германски јазик и книжевност, УКИМ;
 • Design Club London – Лиценциран фасилитатор за Design Thinking.
РАБОТНО ИСКУСТВО
 • Над 10 години професор по германски јазик за деца и возрасни;
 • Design Thinking фасилитатор и организатор на работилници и обуки;
 • Креаторка на содржини;
 • Проектен менаџер;
 • Организирање на настани.
ДЕНЕС

Design Thinking фасилитатор и Менаџер за човекови ресурси во Solveo.