Академија ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

Изучувањето на една темелна програма подразбира детален пристап и разработка на секоја тема во соодветен обем и фонд на часови, предадена од страна на врвен менторски тим - провери! Биди дел од десетмесечната Академија којашто те подготвува целосно да ги совладаш сите потребни вештини и знаења во графичкиот дизајн.

„Џолев и уметностите“ е Школа којашто веќе десетта година по ред креира и организира програми во вид на академии, курсеви, обуки, предавања и работилници од областите на дизајнот и уметностите.

Академија за Графички Дизајн | IDT Skopje

ШТО Е АКАДЕМИЈАТА?

Академијата за графички дизајн е 10месечна темелна програма којашто им овозможува на студентите да се стекнат со практични знаења и вештини преку нетрадиционални и флексибилни едукативни методи на настава во соработка со еминентни универзитетски професори и професионалци од дејностите. Оваа програма ќе ти овозможи да се запознаеш со историјата на дизајнот и уметностите како и визуелните и дигитални медиуми коишто се нераскинлив дел од графичкиот дизајн. Ќе те научи како да размислуваш креативно и методолошки да создаваш креативни графички решенија, користејќи ги најпознатите дигитални софтверски алатки како Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign и XD. Ќе научиш како да создадеш визуелен идентитет за компанија, производ или услуга, работејќи на проекти за реални клиенти. Како да дизајнираш графички решенија за маркетингцели и адветрајзинг. Како да подготвиш дизајн за печат и се запознаеш со сите печатарски техники. Оваа академија, едноставно ќе те подготви да се усовршиш и започнеш кариера како графички дизајнер.

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА?

 • лица кои сакаат да се преквалификуваат со цел да започнат кариера како графички дизајнери;
 • лица кои сакаат да ги усовршат своите знаења во областите на графички дизајн, фотографија, илустрација, типографија, методологија на креирање;
 • сите оние кои сакаат да ја развијат креативната и техничка способност за мултимедијална практична употреба на визуелните уметности (графички дизајн, фотографија) кон комерцијални (маркетинг, адвертајзинг) или уметнички дејности;
 • сите кои посакуваат аналитичко согледување и критичко толкување на теориски и концептуални прашања од историски, културен, социјален и естетски контекст на дизајнот и уметностите.

КОИ ПРЕДМЕТИ ЌЕ СЕ ИЗУЧУВААТ?

 • УМЕТНОСТ И ВИЗУЕЛНА КУЛТУРА: – ОСНОВИ ПОИМИ И ДЕФИНИЦИИ;
 • ИСТОРИЈАТА НА УМЕТНОСТА  КАКО НАУЧНА ДИСЦИПЛИНА:
 • МЕТОДОЛОГИИ, ПРИСТАПИ;
 • ФОРМАЛНА И КОНТЕКСТУАЛНА АНАЛИЗА;
 • МОДЕРНА И СОВРЕМЕНА УМЕТНОСТ;
 • ОПШТЕСТВЕНАТА УЛОГА НА УМЕТНОСТА.

Ментор: Владимир Јанчевски, Критичар и теоретичар на уметноста

 • ИСТОРИЈА НА СЛИКАРСТВО;
 • ЦРТАЧКИ ТЕХНИКИ: МОЛИВ, ЈАГЛЕН, ПАСТЕЛ;
 • СЛИКАРСКИ ТЕХНИКИ: ЛАВИРАН ТУШ, АКВАРЕЛ, АКРИЛ;
 • ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ТЕХНИКИ.

Ментор: Доротеј Нешоски, Ликовен уметник, Проектен координатор – Младински Културен Центар

 • КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПИСМА;
 • ПРАВИЛА И ПРИНЦИПИ;
 • LAYOUT (УРЕДУВАЊЕ НА ТЕКСТ);
 • ТИПОГРАФИЈА ВО АДВЕРТАЈЗИНГ;
 • ЛОГО И ЛОГОТИП;
 • КАЛИГРАФИЈА.

Ментор: Влатко Ристов, Art Director – New Moment New Ideas Company

 • ADOBE ILLUSTRATOR;
 • ТИПОВИ НА ИЛУСТРАЦИЈА;
 • КАРАКТЕР ИЛУСТРАЦИЈА;
 • КОРПОРАТИВНА ИЛУСТРАЦИЈА – ЛОГО;
 • ПOСТЕР ДИЗАЈН;
 • ДИЗАЈН НА КНИГА.

Ментор: Зоран Кардула, Графички дизајнер / Илустратор / Уметник

 • ИСТОРИЈА И ОСНОВИ НА ФОТОГРАФИЈА;
 • ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ФОТО-КАМЕРА;
 • ФОТОГРАФСКИ ДИСЦИПЛИНИ;
 • ФОТОГРАФСКИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРИНЦИПИ;
 • ФОТОГРАФСКО ОСВЕТЛУВАЊЕ;
 • КОНЦЕПТ И МЕТОДОЛОГИЈА.

Ментор: Дејан Џолев, Визуелен артист / Филмски режисер / Уметнички координатор, Џолев и уметностите

 • ADOBE PHOTOSHOP;
 • ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРИНЦИПИ;
 • ТЕОРИЈА НА БОЈА;
 • ВОВЕД ВО ЕСТЕТИКА;
 • ПОСТПРОДУКЦИЈА НА ФОТОГРАФИЈА;
 • МОНТАЖА НА ФОТОГРАФИЈА;
 • ПРИМЕНЕТА ФОТОГРАФИЈА.

Ментор: Дејан Џолев, Визуелен артист / Филмски режисер / Уметнички координатор, Џолев и уметностите

 • ADOBE PHOTOSHOP/ILLUSTRATOR/INDESIGN;
 • ТИПОГРАФИЈА;
 • ДИЗАЈН НА ПОСТЕР;
 • ЛОГО;
 • ВИЗУЕЛЕН ИДЕНТИТЕТ;
 • ДИЗАЈН НА АМБАЛАЖА;
 • ПЕЧАТАРСКИ И ДИГИТАЛНИ ТЕХНИКИ.

Ментор: Влатко Ристов, Art Director – New Moment New Ideas Company

 • ДИЗАЈНОТ КАКО СИСТЕМ И ДИСЦИПЛИНА;
 • МЕТОДИ ВО СОВРЕМЕНИТЕ ПРАКТИКИ;
 • ДИЗАЈН ПРОЦЕСИ;
 • ПРИМЕНА НА ДИЗАЈН МЕТОДОЛОГИЈА.

Ментор: Гордана Вренцоска, Декан/Професор, Факултет за арт и дизајн

 • Што е UI/UX Design и Историја на UI/UX Design.
 • Анализа и дефинирање на UX Persona.
 • Skeleton and Surface – Дефинирање на структура и кориснички интерфејс – Lo fi Wireframes Sketching
 • Алатки во UI дизаjнот – Вовед во Adobe XD
 • Креирање и развој на UI
 • ТЕХНИКИ И ПОДГОТОВКА НА ПЕЧАТ;
 • ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ;
 • ПАНТОН ПЕЧАТ;
 • ОФСЕТ ПЕЧАТ.

Ментор: Александар Наумоски, Head of creative, Ovation BBDO

 • ПРЕГЛЕД НА ПОЈАВАТА И ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА ЕСТЕТИЧКИТЕ ИДЕИ;
 • ЕСТЕТИКАТА КАКО САМОСТОЈНА ФИЛОСОФСКА ДИСЦИПЛИНА ВО 19 ВЕК;
 • НОВИТЕ ПРАВЦИ ВО РАЗБИРАЊЕТО НА ЕСТЕТИКАТА ВО 20 ВЕК;
 • СОВРЕМЕНИТЕ РАЗБИРАЊА И ДИСКУРЗИВНОСТА НА ЕСТЕТИКАТА ВО СВЕТСКАТА И МАКЕДОНСКАТА ТВОРЕЧКА ПРАКСА.

Ментор: Небојша Вилиќ, Универзитетски Професор, Факултет за ликовни уметности

 • ЛИЧЕН БРЕНДИНГ, ПР И ПРОМОЦИЈА;
 • ПРЕЗЕНТАЦИСКИ ВЕШТИНИ;
 • СТРАТЕГИЈА ЗА ЛИЧЕН РАЗВОЈ;
 • БИЗНИС-МОДЕЛИ;
 • СТАРТ-АП;
 • МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБА

Ментор: Крсто Златков, Маркетинг специјалист, Seavus Education & Development Center

КАКО СЕ СЛЕДИ ПРОГРЕСОТ НА СТУДЕНТИТЕ?

Академијата има развиено свој унифициран систем на вреднување на секој студент чиј прогрес се вреднува во зависност од исполнетоста на проектните задачи по секој предмет, присутноста и активноста на часовите, квалитетот и проактивноста во изработка на вежбите и завршното портфолио. Проектните задачи се презентираат на испитните сесии коишто се одржуваат на крајот од првиот и крајот од вториот семестар пред менторите од програмата. Дополнително, во рамките на еден семестар се организираат посебни часови за анализа на тековните активности и дополнителни менторски сесии во зависност од тоа како напредува групата и секој студент поединечно. Севкупниот прогрес и напредок на секој студент се класифицира во една завршна единица  (нивоа: А, Б, Ц или Д) којашто е наведена во УВЕРЕНИЕТО издадено на крајот на Академијата.

ШТО ПО ЗАВРШУВАЊЕ НА АКАДЕМИЈАТА?

 • Секој студент на крајот од академијата изработува ПОРТФОЛИО каде што се опфатени највреднуваните дела и креативни решенија од предметите;
 • Портфолиата на студентите се презентираат на завршен настан пред избрани КОМПАНИИ (адвертајзинг и маркетинг-агенции, дизајн-студија, фото и видео- продукции) како дел од предметот КАРИЕРА со цел поврзување на студентите со индустријата и овозможување на ДОПОЛНИТЕЛНА ПРАКСА;
 • Секој студент добива ДИПЛОМА и УВЕРЕНИЕ во коешто се опфатени сите предмети и финалната оцена согласно претставениот систем на вреднување;
 • Дипломите и уверенијата се доделуваат на ЗАВРШНА ИЗЛОЖБА каде што секој студент ги изложува своите изработени вежби и практични проекти од Академијата.

КОИ СЕ МОЖНОСТИТЕ ЗА КАРИЕРА?

 • ГРАФИЧКИ ДИЗАЈНЕР
 • ФОТОГРАФ
 • ИЛУСТРАТОР
 • АРТ ДИРЕКТОР
 • КРЕАТИВЕН ДИРЕКТОР
 • ПРЕТПРИЕМАЧ ВО КРЕАТИВНИ ИНДУСТРИИ

Времетраење

17.10.2022 – 17.07.2023
9 месеци | 45 активни седмици


Фонд на часови
360 часа настава
120 часа пракса


Термини
4 дена во неделата
17/17:30 – 20/20:30


Пракса
Лето 2023


Изложба и доделување на дипломи
Септември 2023


Јазик
Македонски


Групи
До 20 студенти


Цена
2.450 € на рати
2.250 € во готово


Попусти и стипендии

Попусти за рани уписи
[цени од 1.950 €]

Алумни сметка [неограничено надополнување и користење]

Целосни и полу-стипендии
[јуни и септември]

Опрема
Фото и видео-студио;
Таблети за цртање и 3Д-принтери;
Цртачко и сликарско ателје;
Материјали за работа.


Следење на настава
Секој студент може да одбере настава со физичко присуство, комбиниран начин (теоретскиот дел онлајн, практичниот дел со физичко присуство) или целосна онлајн настава. Наставата се одвива следејќи ги сите превентивни мерки пропишани од Министерството за здравство.

Уписи
Академии
+389 76 266 740
info@idt.mk


Финансии и администрација
Оливера Матакова
+389 76 266 730
olivera.matakova@idt.mk