Courses

  • ДИГИТАЛНА ИЛУСТРАЦИЈА И ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

    8 Лекцииво
    • ДИГИТАЛНА ИЛУСТРАЦИЈА И ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН - 7,404.00ден
    Smart School - Adobe Illustrator | IDT Skopje

    Целта на студентот во овој модул е да се запознае со софтверската алатка Adobe Illustrator и да ги совлада потребните алатки за обликување на графички елементи, преку: типографија, алатки и навигација во простор, цртање со основни геометриски форми, четки, цртање на линии и форми, градиент, разработка на уметнички дела во патерни, работа со арт борд итн.;