Или најавете се за пристап до купените курсеви

МОДУЛ 3 – ДИГИТАЛНА ИЛУСТРАЦИЈА И ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

Целта на студентот во овој модул е да се запознае со софтверската алатка Adobe Illustrator и да ги совлада потребните алатки за обликување на графички елементи, преку: типографија, алатки и навигација во простор, цртање со основни геометриски форми, четки, цртање на линии и форми, градиент, разработка на уметнички дела во патерни, работа со арт борд итн.;

 

ПРОГРАМА:

 

ADOBE ILLUSTRATOR – ИЛУСТРАЦИЈА

1 – INTERFACE + PRESETS
02 – АЛАТКИ И НАВИГАЦИЈА ВО ПРОСТОР
03 – ЦРТАЊЕ СО ОСНОВНИ ГЕОМЕТРИСКИ ФОРМИ
04 – BRUSHES // ЧЕТКИ
05 – PEN TOOL + CLIPPING MASK
06 – GRADIENT
07 – PATHFINDER
08 – TEXT + TYPE TOOL

 

МЕНТОР:
Андреј Павлов

 

Лекции

01 – INTERFACE + PRESETS

Времетраење: 0 минути

  Курс за дигитална илустрација и графички дизјанДигитална алатка: Adobe IllustratorМентор: Андреј ПавловЧас бр. 1:  Interface + PresetsПроект: Smart SchoolПроектот е поддржан од Фонд за иновации и технолошки развој.Во продукција на Институт за дизајн и технологии – СкопјеВо соработка со Скала – Школа [...]

02 – АЛАТКИ И НАВИГАЦИЈА ВО ПРОСТОР

Времетраење: 0 минути

  Курс за дигитална илустрација и графички дизјанДигитална алатка: Adobe IllustratorМентор: Андреј ПавловЧас бр. 2: Алатки и навигација во простор Проект: Smart SchoolПроектот е поддржан од Фонд за иновации и технолошки развој.Во продукција на Институт за дизајн и технологии – СкопјеВо соработка со […]

03 – ЦРТАЊЕ СО ОСНОВНИ ГЕОМЕТРИСКИ ФОРМИ

Времетраење: 0 минути

  Курс за дигитална илустрација и графички дизјанДигитална алатка: Adobe IllustratorМентор: Андреј ПавловЧас бр. 3: Цртање со основни геометриски форми Проект: Smart SchoolПроектот е поддржан од Фонд за иновации и технолошки развој.Во продукција на Институт за дизајн и технологии – СкопјеВо соработка со […]

04 – BRUSHES // ЧЕТКИ

Времетраење: 0 минути

  Курс за дигитална илустрација и графички дизјанДигитална алатка: Adobe IllustratorМентор: Андреј ПавловЧас бр. 4: Brushes // Четки Проект: Smart SchoolПроектот е поддржан од Фонд за иновации и технолошки развој.Во продукција на Институт за дизајн и технологии – СкопјеВо соработка со Скала – Школа за […]

05 – PEN TOOL + CLIPPING MASK

Времетраење: 0 минути

  Курс за дигитална илустрација и графички дизјанДигитална алатка: Adobe IllustratorМентор: Андреј ПавловЧас бр. 5: Pen Tool + Clipping Mask Проект: Smart SchoolПроектот е поддржан од Фонд за иновации и технолошки развој.Во продукција на Институт за дизајн и технологии – СкопјеВо соработка со […]

06 – GRADIENT

Времетраење: 0 минути

  Курс за дигитална илустрација и графички дизјанДигитална алатка: Adobe IllustratorМентор: Андреј ПавловЧас бр. 6: Gradient Проект: Smart SchoolПроектот е поддржан од Фонд за иновации и технолошки развој.Во продукција на Институт за дизајн и технологии – СкопјеВо соработка со Скала – Школа за […]

07 – PATHFINDER

Времетраење: 10 минути

  Курс за дигитална илустрација и графички дизјанДигитална алатка: Adobe IllustratorМентор: Андреј ПавловЧас бр. 7: Pathfinder Проект: Smart SchoolПроектот е поддржан од Фонд за иновации и технолошки развој.Во продукција на Институт за дизајн и технологии – СкопјеВо соработка со Скала – Школа за […]

08 – TEXT + TYPE TOOL

Времетраење: 10 минути

  Курс за дигитална илустрација и графички дизјанДигитална алатка: Adobe IllustratorМентор: Андреј ПавловЧас бр. 8: Text + Type Tool Проект: Smart SchoolПроектот е поддржан од Фонд за иновации и технолошки развој.Во продукција на Институт за дизајн и технологии – СкопјеВо соработка со Скала […]