ReCulture: Ребрендирање на културните институции во Западен Балкан, е проект финансиран од Европската Унија, за модернизација на културните институции во Западен Балкан преку редизајн на нивниот визуелен идентитет и воведување на современи алатки во процесите на нивна комуникација.  За реализација на

Институтот за дизајн и технологија - Скопје, на 1-ви февруари го започна проектот „Паметно училиште“ (Smart School) кој е поддржан од Фондот за иновации и технолошки развој, кој е во соработка со Школата за дизајн и уметност „Џолев и уметностите“.