АПЛИЦИРАЈ ЗА СТИПЕНДИЈА!На овој повик Школата за дизајн, уметност и технологија „Скала“ (основана од Џолев и уметностите) и Институтот за дизајн и технологија - ИДТ Скопје ќе доделат вкупно 24 стипендии, од кои 6 целосни стипендии (100%), 6