Развојот на ефикасен дигитален производ е исто толку тежок како организирање забава за илјадници луѓе од која сите ќе бидат задоволни! Данче Масларова Стојановска, Lead Product Owner на Allocate и ментор на првата Академија за Product Owners во Македонија.Данче, Вие сте Lead Product Owner на Allocate. Може