Alumni Account | Institute of Design and Technology - IDT Skopje

Алумни Сметка

Се радуваме за можноста да ви ја претставиме новата програма за препораки – „АЛУМНИ СМЕТКА“.

Преку оваа програма на секој поранешен или тековен студент и курсист се отвара сметка со почетно салдо од:

  • 20 евра за оние кои посетуваат/посетувале курс; и
  • 50 евра за оние кои посетуваат/посетувале академија во организација на „Институтот за дизајн и технологија“ и Школата за дизајн и уметност „Џолев и уметностите

Оваа Алумни сметка ќе може постојано и неограничено да се надополнува во зависност од вашата препорака, и тоа:

  • дополнителни 20 евра за препорачан курс; 
  • дополнителни 50 евра за препорачана академија.

Средствата ќе можете да ги искористите почнувајќи од 01.03.2021 година за новата сезона на академии и курсеви и истата е со доживотно времетраење. 

Институт за развој и поддршка на прогресивни образовни политики и иницијативи од неформално и формално образование преку едукација и имлементација на проекти и активности поврзани со дизајн и технологија.

ПОВЕЌЕ ОД АВТОРОТ